"Make your own collar" 10/06/2023 - Brussels

€50.00

NL ( English below )

Wat leuk!! Je kiest ervoor om samen met mij en nog tal van andere enthousiaste mensen een halsband te maken ;)

Wat kan je verwachten?

samen gaan we aan de slag om tegen het eind van de workshop je naar huis te sturen met een zelfgemaakte halsband voor jouw geliefde viervoeter. Ik sta je bij zodoende je met een correct , mooi maar vooral veilig product naar huis gaat.

Wij voorzien hapjes en drankjes en uiteraard de sfeer :)

 

Wat hebben we nodig van jou?

Jouw enthousiasme!!

Een selectie van max. 3 Biothane kleuren die je zou willen gebruiken. Je kan er max. 2 verwerken in een halsband maar ik begrijp dat het soms moeilijk kan zijn om op basis van een foto de kleuren te kiezen. Het is echter niet mogelijk om van alle 30 BioThane kleuren meters op stock te nemen.

Keuze maken uit welke breedte halsband je wil maken ( tijdens de workshop is het NIET mogelijk om een 38mm halsband te maken daar deze gewoon te arbeidsintensief zijn en er teveel nauwkeurigheid nodig is ).

Een keuze uit welke hardware je wil gaan gebruiken

BELANGRIJK! Meet nog even de omtrek van je hond zijn nek voor je naar de workshop komt!

Reken op een duur van 2,5 á 3h en we starten om 13h

Locatie: 02 avenue du hockey 1150 woluwe saint pierre 

Wij zijn er klaar voor!! Hopelijk jullie ook!

 

 

  • Door deel te nemen aan deze workshop ga je akkoord met het feit dat je een gecopyright design zal maken en je deze onder geen enkele omstandigheid mag gaan commercialiseren! Mocht dit toch gebeuren staan hier boetes op die snel kunnen oplopen.

ENGLISH 

How fun!!! You choose to join me and plenty of other enthusiasts in making a dog collar ;)

What can you expect?

We will work together to send you home at the end of the workshop with a homemade collar for your beloved four-legged friend. I will assist you so that you go home with a correct, beautiful but above all safe product

We provide snacks and drinks and of course the atmosphere :)

What do we need from you?

Your enthusiasm!

A selection of max. 3 Biothane colors that you would like to use. You can incorporate max 2 into a collar but I understand that sometimes it can be difficult to choose colors based on a photo. However, it is not possible to stock gauges of all 30 BioThane colors.

Choosing which width collar you want to make ( during the workshop it is NOT possible to make a 38mm collar as these are just too labor intensive and require too much accuracy ).

A choice of which hardware you want to use

IMPORTANT! Please measure the circumference of your dog's neck before coming to the workshop!

Count on a duration of 2,5 to 3h and we start at 13h.

Location: 02 avenue du field hockey 1150 woluwe saint pierre 

We are ready!!! Hopefully you too!

 

By participating in this workshop you agree to the fact that you will create a copyrighted design and under no circumstances may you commercialize it! Should this happen, there are fines that can quickly mount up.